Funeral Products Group

De wereld om ons heen verandert in rap tempo en brengt veel teweeg. En hoewel het vele anderen misschien beangstigt, motiveert het ons juist om onze rol te pakken. 

Wie zijn wij?

Als Global Products Group nemen we dan ook onze verantwoordelijkheid. Willen we toegevoegde waarde creëren en ons inzetten voor een betere wereld. Een wereld vrij van onderscheid en onrecht, en waar men bewust leeft met aandacht voor mens, dier en natuur. Een beleid en motivatie bedoeld om anderen te inspireren hetzelfde te doen, binnen hun eigen ruimte en middelen natuurlijk. Om zo gezamenlijk de spreekwoordelijke olievlek succesvol uit te breiden en de wereld net een beetje beter, gezonder, mooier en duurzamer te maken.

Mensen vormen de kracht van de Global Products Group en zijn dochterondernemingen. De mensen die bij ons werken, de partners met wie we samenwerken en degenen voor wie we werken. Ieder vanuit zijn eigen kracht en met zijn of haar eigen verhaal, maar samen als één geheel. En vooral conform onze gezamenlijke visie om samen te werken aan wat goed voelt en wat goed is!

Meet the team

Impact vergroten, voetprint verkleinen

Aandacht voor de wereld om ons heen, staat voorop in alles wat we doen. Dat begint bij een bewust inkoopbeleid, het gebruik van veelal natuurlijke processen en zuivere grondstoffen, en onze keuze voor leveranciers. Betrokken partners die investeren in de hoogst haalbare kwaliteit. Leveranciers die aandacht hebben voor hun werknemers, die lokale productieomgevingen beschermen en werken volgens de milieurichtlijnen.

Onze betrokkenheid is tevens terug te vinden binnen de bedrijfsprocessen van de organisatie. Van nadenken over het hergebruik van verpakkingsmaterialen en het combineren van bestellingen om het aantal transportkilometers te minimaliseren, tot het simpelweg uitdraaien van minder e-mails en scheiden van afval. Met oog voor alle menselijke aspecten binnen en buiten de organisatie en met als doel om van grondstof tot de overdracht aan de nabestaanden, zinvol en verantwoord bezig te zijn.

Funeral products Group

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) kent als term verschillende definities, echter zijn deze in de basis altijd hetzelfde. Wij hebben gekozen om de definitie van zowel MVO Nederland als die van de Sociaal-Economische Raad (SER) aan te houden:

Trots kunnen wij u mededelen dat ons MVO-beleid officieel is gecertificeerd volgens de norm van de MVO Prestatieladder! 

Wat dit betekent voor u als klant? Met het MVO certificaat tonen wij een concreet duurzaam beleid aan, dat met een audit is getoetst door certificeringsbureau DNV. Het certificaat maakt ons beleid inzichtelijk en haalt vrijwel alle mogelijke twijfels weg die er op het gebied van MVO kunnen zijn.

Als klant van Funeral Products, Funeral Projects en/of Atlantis Memorials kunt erop vertrouwen dat onze samenwerking op een maatschappelijk verantwoorde wijze plaatsvindt. Zodat u zich kan focussen op wat zo belangrijk is: families en nabestaanden helpen bij het vinden van een blijvend en verantwoord herinneringsproduct.

Duurzaamheid MVO

Het eerste licht
na het donker

Vind de beste urn voor jouw dierbare